Tesařská huť - Rekonstrukce památek

Rekonstrukce památkových objektů

Rekonstrukce památek a historických objektů je pro nás vždy výzva, které se věnujeme s nadšením i s respektem. Při opravách historických krovů citlivě zachováváme původní dispozici trámů, jejich konicitu, povrchové opracování. Samozřejmě respektujeme původní konstrukci a používáme dobové spoje. Pro zachování co největšího objemu původního krovu nastavujeme bioticky poškozené prvky protézami, které spojujeme dřevěnými šikmočelými plátovými spoji ztuženými dubovými kolíky a klíny. Celkový vzhled opraveného krovu pak nepůsobí jako drastický zásah a záchrana za každou cenu, jako vnucení současné hrubé technologie subtilní, jemné a elegantní historické konstrukci. Naopak navazuje, respektuje a s úctou pokračuje v započaté práci našich předků.

Napsali o nás
Zajímavé odkazy

Roman Klouček
info@tesarskahut.cz
Jízdárenská 1152/12, 36001 Karlovy Vary